disclaimer

Disclaimer en copyright

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving.

Aansprakelijkheid
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

 

Intellectueel eigendomsrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de websites en webwinkels behoren DekaMarkt en de daartoe behorende webwinkels toe en/of bij diegene van wie DekaMarkt een licentie heeft verkregen. Hieronder vallen onder meer de rechten met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden. Informatie is alleen voor persoonlijk gebruik. Het is derhalve niet toegestaan om zonder toestemming van DekaMarkt de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken.

Copyright
Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Aanbiedingen
Non food artikelen verkopen wij tijdelijk en zijn niet in alle winkels verkrijgbaar. Mochten deze snel uitverkocht zijn, dan vragen wij hiervoor uw begrip.
Prijswijzigingen, typefouten en uitverkocht voorbehouden.

 

Huisregels in de winkel
Houdt u rekening met onze huisregels!

  • Winkel met een wagentje of een mandje.
  • Huisdieren moeten even buiten op u wachten. Hulp/Geleidehond is hierop een uitzondering.
  • Wij letten met camera’s op uw en onze spullen.
  • We vragen je om een legitimatiebewijs bij aankoop van tabak en alcohol als je jonger dan 25 jaar bent.
  • Wij ronden aan de kassa af op 5 cent.
  • Wij vragen 10 cent voor het extra opnemen van geld bij de kassa.  
  • Wij kunnen geen biljetten van € 200 en € 500 aannemen.
  • Wij vragen u eventueel aan de kassa om de inhoud van uw tas te laten zien.
  • Wij halen bij diefstal de politie erbij.

 

Alcohol & tabak

Wij verkopen geen alcohol en tabak aan klanten onder de 18 jaar. Nog geen 25 jaar? Dan vragen wij om een legitimatiebewijs. Uw legitimatie wordt gecontroleerd met behulp van een leeftijd-checker. Dit apparaat is stand-alone en heeft enkel een aansluiting op het stroomnetwerk. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

 


Algemene voorwaarden zelfscansysteem Scan Direct DekaMarkt
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het zelfscansysteem Scan Direct bij DekaMarkt Supermarkten. Waar wij in het navolgende schrijven over zelfscan geldt dit voor het zelfscansysteem Scan Direct. Waar wij in het navolgende schrijven over ‘winkel’ geldt dit voor alle supermarkten van DekaMarkt.

Deelname
Zelfscan wordt in een aantal van onze winkels aangeboden en is voor iedere klant gratis te gebruiken. Hiervoor is geen klantenkaart, inschrijving of overdracht van persoonlijke gegevens nodig.

Werking
In de winkels die uitgerust zijn met zelfscan kunt u, voordat u de winkel betreedt, een handscanner uit de uitgiftewand nemen door op een willekeurige positie op het scherm te drukken. Een van de houders licht op; hieruit kunt u de handscanner nemen.

Deze handscanner gebruikt u tijdens het winkelen om daarmee de streepjescode van elk artikel te scannen, waardoor het artikel geregistreerd wordt. Als u klaar bent met boodschappen doen en al uw artikelen geregistreerd zijn, kunt u afrekenen bij een betaalpaal (pin only) op de kassa afdeling.

Met uw handscanner scant u de afscancode (stap 1) op de betaalpaal. Op de handscanner verschijnt een groen scherm met streepjescode. Deze streepjescode scant u aan de betaalpaal (2), zodat de scangegevens opgehaald kunnen worden door de betaalpaal. Als de kassabon op de betaalpaal getoond wordt, kunt u de handscanner in een houder naast de betaalpaal plaatsen (3) en kunt u afrekenen aan de betaalpaal met uw betaalpas.

Voorwaarden gebruik zelfscan
Wanneer u gebruik maakt van zelfscan zijn ook de algemene winkelvoorwaarden van toepassing; u dient dan ook gebruik te maken van een winkelwagen of winkelmandje tijdens het boodschappen doen. U mag uw gescande boodschappen direct in een boodschappentas of krat in de winkelwagen inpakken.

U draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het correct scannen van alle artikelen. Het is belangrijk dat u zorgvuldig nagaat of u alles gescand heeft. Vraag bij twijfel altijd een medewerker om hulp.

De betaalpaal is het enige en laatste afrekenpunt voor degene die gebruik maken van zelfscan. Het zorgvuldige gebruik van zelfscan zullen wij controleren door het uitvoeren van steekproeven. Ingeval u uw boodschappen in een boodschappentas of krat in de winkelwagen hebt ingepakt, dient u deze geopend aan te bieden bij de betaalpalen.

Uitsluiting
Wij behouden ons het recht voor om een ieder die een steekproef weigert of op enige wijze (vermeend) oneigenlijk gebruik maakt van zelfscan uit te sluiten van verdere deelname. U zult voor het afrekenen doorverwezen worden naar een reguliere kassa, waar een kassamedewerker opnieuw uw boodschappen zal scannen. Ook kunnen wij aangifte doen van diefstal als uit controle blijkt, nadat u de afscancode op de betaalpaal heeft gescand, dat niet alle boodschappen zijn gescand.

Wijziging en beëindiging zelfscansysteem Scan Direct
Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie kunt u raadplegen op deze pagna  Ook behouden wij ons het recht voor om Scan Direct, als zelfscansysteem te beëindigen.

Slotbepalingen
Bij enige onduidelijkheden en/of tegenstrijdigheden in deze algemene voorwaarden Scan Direct, is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Parkeerbeleid
Wij bieden onze klanten de gelegenheid om bij onze winkels hun auto te parkeren in een daarvoor bestemde garage en/of op een daarvoor aangewezen parkeerplaats. Door hiervan gebruik te maken verklaart de klant akkoord te gaan met de op de borden aangegeven voorwaarden.

DekaMarkt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel ontstaan tijdens of ten gevolge van het verblijf van personen en/of voertuigen in onze parkeergarages en/of op onze parkeerplaatsen. DekaMarkt is niet verantwoordelijk voor eventuele opgelegde boetes. Op ons parkeerbeleid is de Wegenverkeerswet van toepassing.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.