energie

Energie

Koelingen, lampen, waterverbruik, verwarmingsinstallaties etc.; onze winkels, distributiecentra en productiebedrijven produceren CO2. Door gerichte investeringen in nieuwe en bestaande installaties, goodhousekeeping projecten, goede monitoring en analyse van het energiegebruik, verbeteren we jaarlijks de energie-efficiency. Met onze energie-efficiencyindex voor gas en elektra van 78%, behoort DekaMarkt tot de top van de Nederlandse supermarktbranche. Het branchegemiddelde is 92% (meting 1e kwartaal 2011).

In 2009 hebben we 3% minder elektra en 4% minder gas verbruikt ten opzichte van 2008. In 2010 hebben we onszelf weer overtroffen! We hadden 2,8% elektra- en ca. 2% gasbesparing (meting 1e kwartaal van 2011).

Warm buiten, koud binnen
Koel- en diepvriesmeubels die voorzien zijn van een deur, leveren een flinke bijdrage aan de energiebesparing. Deuren voor een koeling of vriezer zijn langzamerhand gemeengoed; zowel klanten als medewerkers zijn eraan gewend. Ons beleid is dat we afsluitbare meubels aanschaffen wanneer vervanging noodzakelijk is, danwel zich een verbouwing voordoet.
Het toevoegen van een deur heeft op sommige koelmeubelen geen effect.
Uit economisch én milieuoogpunt kiezen we er daarom voor om niet op korte termijn alle bestaande meubels in al onze winkels van een deur te voorzien

 

Licht als het moet, donker als het kan

In ruimten waar niet steeds iemand aanwezig is, zijn bewegingsmelders geïnstalleerd. Voorbeelden zijn de toiletten en diepvries- en koelcellen. Alle winkels hebben een 50%-schakelaar: bij binnenkomst voor openingstijd van de winkel gaat 50% van de verlichting aan. Vlak voordat de winkel open gaat, gaan alle lampen aan. Buiten hangt een tijdschakelaar. De buitenverlichting gaat aan zodra de schemer inzet en gaat na 23.00 uur automatisch uit.

Bij de keuze voor het soort verlichting, zoeken we steeds een duurzame variant. In koel- en vriesmeubels in de winkels en in de diepvries- en koelcellen in het magazijn, maken we gebruik van LED-verlichting. In de winkel zelf hangt hoog frequent TL-verlichting, omdat LED nog te weinig lichtopbrengst heeft. Bij nieuwbouw kiezen we standaard voor duurzamere verlichting. Bij verbouwingen of lay-outwijzigingen van winkels vervangen we zo veel mogelijk bestaande verlichting door een meer duurzame variant. Dit is bijvoorbeeld in onze winkels in Den Helder Marsdiepstraat, Schagen, Heemskerk en Wormerveer gebeurd.

Warmteterugwinning
In DekaMarkt Heemskerk zult u geen gasmeter aantreffen. De winkel is voor wat betreft de warmtevoorziening namelijk zelfvoorzienend. Het is een goed voorbeeld van hoe DekaMarkt aankijkt tegen duurzaam ondernemen. Uiteraard zijn alle hiervoor beschreven maatregelen op het gebied van verlichting en het afsluiten van koelingen en diepvriesmeubels genomen. Maar echt bijzonder is de koude- en warmteopslag (KWO) van deze winkel. Met dit systeem kunnen we energie in de vorm van warmte of koude opslaan in de bodem. De warmte onttrokken aan de koelsystemen wordt hergebruikt in de vloerverwarming. Daarnaast wordt het gebruikt voor het verwarmen van het zorgcentrum en de appartementen in hetzelfde gebouw. In elf winkels van DekaMarkt maken we gebruik van een warmteterugwinningsysteem uit de koelinstallatie. De onttrokken warmte wordt afgegeven aan een vloerverwarmingssysteem. Wanneer geen warmtevraag in de winkel is, wordt deze warmte aan de buitenlucht afgegeven.

Meten is weten!
Alle energiegegevens van de DekaMarkt worden centraal geregistreerd en geanalyseerd door Energy Services Verhoef B.V. uit Apeldoorn. Dit bedrijf heeft een systeem ontwikkeld om de energie-efficiency van een supermarkt inzichtelijk te maken. Door dit monitoringssysteem worden we bewust van de hoeveelheid energie die we gebruiken. Maandelijks geven winkels hun energie- en waterstanden door. We bepalen per winkel een norm- en streefverbruik en stellen doelen continue bij. Extreme afwijkingen signaleren we op deze manier direct, zodat we meteen actie kunnen ondernemen. Er zijn verschillende kenmerken die bepalend zijn voor de efficiency; het gebruik (bijvoorbeeld de tijd dat de installatie in bedrijf is), technische details van de installatie (zoals opgenomen vermogen) en de omgevingsinvloeden (zoals de buitentemperatuur). Steeds wordt er naar het monitoringssyteem gekeken. Als het nodig is kunnen we direct maatregelen nemen. Door de factoren van beïnvloeding te kennen en het energiegebruik van installaties te meten, kan de efficiency van het proces worden vastgelegd en beoordeeld.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.