medewerkers

Medewerkers

Onze medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. Zonder medewerkers geen DekaMarkt. Daar zijn we dus zuinig op. Dat etaleren we niet alleen in de manier waarop we met ze omgaan en de kansen die we ze bieden, maar ook door ze in te zetten als ‘ambassadeurs’ van ons Dekaduurzaam project.

 

Meedenken en -doen
In samenwerking met adviesbureau Wellbewust Advies B.V. heeft DekaMarkt het DOE-groep Dekaduurzaam project opgezet. Elke winkel heeft een medewerker afgevaardigd om te participeren. Deze vertegenwoordigers zijn ervan bewust gemaakt hoe ze in hun dagelijkse werkzaamheden kunnen besparen. De enthousiaste DOE-groepleden informeren hun collega’s over verbeteringen en tips op het gebied van duurzaamheid. Ze fungeren tevens als doorgeefluik voor informatie rondom het thema Dekaduurzaam. Alle medewerkers kunnen nieuwe tips en verbeteringsvoorstellen doorgeven aan het hoofdkantoor. Er zijn vanuit de winkels stapels suggesties binnengekomen om energie, water en grondstoffen te besparen en afval te reduceren. 

Via metingen binnen alle winkels is gepolst hoe medewerkers tegen het onderwerp ‘duurzaamheid’ aankijken. Aan de hand van de meting is gebleken dat maatschappelijk verantwoord ondernemen de interesse heeft van de ondervraagden. Het DOE-groep project heeft eraan bijgedragen dat nog meer medewerkers van DekaMarkt zich bewust werden van duurzaamheid. Tijdens de laatste nulmeting in april 2010 is gemeten dat 97% van de vaste medewerkers bekend is met de term Dekaduurzaam en hier in hun dagelijkse werk hun steentje aan bijdragen. Het DOE-groep lid heeft zich gemanifesteerd in het winkel en wordt door de respondenten bestempeld als de grootste stimulerende factor van Dekaduurzaam.  

Sociaal Voorzieningsfonds
Medewerkers kunnen een beroep doen op het Sociaal Voorzieningsfonds. Hieraan betaalt elke medewerker maandelijks een kleine bijdrage. Dit fonds biedt op basis van een reglement, financiële of materiële ondersteuning aan medewerkers die met onvoorziene uitgaven worden geconfronteerd, die een verzekering niet vergoedt.

Opleidingen
DekaMarkt biedt op allerlei niveaus zeer veel opleidingen aan. Wij investeren graag in de ontwikkeling van onze medewerkers. Mensen met talent en doorzettingsvermogen krijgen alle kansen om door te groeien. Medewerkers die een overstap willen maken naar een ander bedrijfsonderdeel, bieden we de benodigde begeleiding aan.

AED’s (defibrillator) op kantoren, distributiecentra en winkels
We hopen dat het niet zal gebeuren: een klant of medewerker die iets aan het hart krijgt. Mocht het zich toch voordoen, dan hangt in een groot deel van onze winkels een defibrillator. Dit aantal breiden we steeds verder uit. Onze medewerkers zijn opgeleid om het apparaat te bedienen. 

Man of vrouw, allochtoon of niet: iedereen gelijk
We behandelen vrouwelijke of mannelijke werknemers, wel of niet van oorsprong afkomstig uit een ander land niet anders. Iedereen is bij ons gelijk en krijgt evenveel kansen binnen onze organisatie. 

Medewerkers portaal
Via onze bedrijfswebsite kunnen onze medewerkers na inloggen allerlei informatie vanuit huis bekijken en regelen. Ze kunnen daar bijvoorbeeld hun loonstroken, het bedrijfsreglement, de interne vacaturesite en andere belangrijke documenten raadplegen. Daarmee verlenen we niet alleen een service aan onze medewerkers, maar besparen we bovendien zeer veel papier. In de toekomst gaan we dit steeds verder uitbreiden. Binnenkort kan de medewerker vanuit huis zijn werkrooster raadplegen.

Jonggehandicapten en gedeeltelijk arbeidsongeschikten
Wij zien het als onze taak om ook jong gehandicapten en gedeeltelijk arbeidsongeschikten een kans te bieden bij ons bedrijf. Indien er ruimte is en we de juiste voorwaarden kunnen scheppen voor een geslaagde inzet, dan doen we dit. Medewerkers met een beperking die in winkels in de regio werken, hebben in mei 2010 de gelegenheid gekregen om in onze winkel in Beverwijk met kandidaat kamerleden van gedachten te wisselen over zowel hun ervaringen als wensen. 

Veiligheid
Aangepaste kassastoelen, camera’s in de winkel, veiligheidsschoenen: op allerlei terreinen treffen we maatregelen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers, waar ze ook werken, hun werk op een veilige en verantwoorde manier kunnen doen.  

Vertrouwenscommissie
We bieden medewerkers de gelegenheid contact op te nemen met een vertrouwenspersoon, indien zij worden geconfronteerd met ongepast gedrag van collega’s. De vertrouwenspersoon heeft als taak medewerkers op te vangen, emotioneel te ondersteunen en te adviseren over wat ze zouden kunnen doen. 

Ziekteverzuim en reïntegratie
Wij nemen onze verantwoordelijkheid als werkgever om het ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken en (langdurig) zieken zo goed mogelijk te begeleiden in het reïntegratieproces. Wij kijken naar de mogelijkheden bij arbeidsongeschiktheid, in plaats van de gebreken.  

Belangrijke gebeurtenissen
Elk jaar vieren een flink aantal medewerkers van DekaMarkt hun jubileum. Samen met andere jubilarissen worden zij uitgenodigd voor de speciale jubilarissendag. Medewerkers ontvangen bij de geboorte van hun kind of bij hun trouwdag een leuke attentie.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.