Wat betekent het keurmerk?

  • Het keurmerk bewijst dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd
  • Een betere keuze voor natuur, klimaat én dier
  • Met het keurmerk werken boeren, tuinders en andere bedrijven toe naar een productie die in evenwicht is met de draagkracht van onze planeet.
  • Er is een groot aanbod van producten met dit keurmerk. Zowel zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen en planten.

*On the way to PlanetProof is een keurmerk van Stichting Milieukeur, voor meer informatie kijk op www.planetproof.nl

On the way to PlanetProof

Meer
Aanbiedingen met een duurzame keuze Meer

Op welke gebieden zetten we in?

  • Bodem, landschap & biodiversiteit, door bijvoorbeeld de aanleg van bloeiende kruiden- of bloemenranden rond percelen
  • Schoon en voldoende water, door efficiënt watergebruik en voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen terechtkomen in afspoelen naar grond- en oppervlaktewater
  • Verminderen van uitstoot broeikasgassen, o.a. door beperking van energiegebruik en inzet duurzame energie
  • Duurzaam materiaalgebruik door efficiënte recycling en afvalverwerking/scheiding
  • Diergezondheid en -welzijn met bijvoorbeeld aandacht voor diercomfort en goed toezicht op de gezondheid.

Aardappelen, groente en fruit

Klik hier
Meer on the way to PlanetProof in deze categorie Klik hier

Hak conserven

Klik hier
Meer on the way to PlanetProof in deze categorie Klik hier
'