DekaMarkt
Ga naar de hoofdinhoud

Ambi Pur Luchtverfrisser badkamer&toilet katoen

7,5 ml
4. 75
f

Omschrijving

Parfumverspreider op basis van geurende oliën.

Gebruiksadvies

Gebruik zonder batterijen of elektriciteit. Mensen die overgevoelig zijn voor parfums, dienen voorzichtig te zijn bij gebruik van dit product. Na gebruik de ruimte ventileren. Bewaar de verpakking en de veiligheidsinstructies tot het product op is. Waarschuwing. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke regelgeving.

Contactgegevens

P&G DCE bvba/sprl-Belgium Distr. Div.
Temselaan 100, B-1853 Strombeek-Bever, Belgium
0800-2337338

Disclaimer

DekaMarkt doet er alles aan om de prijs,- en productinformatie van onze producten zo accuraat mogelijk te houden. De productinformatie die wij vermelden kan in sommige gevallen afkomstig zijn van derden (producenten). Daarom raden we je aan om altijd de verpakking te lezen van het werkelijke product, want de door de producent op de verpakking vermelde informatie is doorslaggevend.

Zijn er vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice.